Контакти
Българска организация за верификация на лекарствата

бул. Драган Цанков №36
Интерпред СТЦ, ет.1, офис B 118
София 1040, България
e-mail: office@bgmvo.org