Новини и събития
Участие на БОВЛ във форум Български фармацевтични дни 2018
Започнаха първите тестове на Българската система за верификация на лекарствата в пилотни аптеки, болници и търговци на едро
Solidsoft Reply представи приложението VeriLite в България
Техническа работна среща на Solidsoft Reply и БОВЛ с ИТ компании, доставчици на фармацевтичен софтуер в България
Българската система за верификация на лекарствата вече функционира
Среща на участниците в първата пилотна фаза на Българската система за верификация на лекарствата
Среща на БОВЛ и Солидсофт с български ИТ компании, доставчици на фармацевтичен софтуер
Среща на БОВЛ, Софтгруп и българските производители за свързване с Европейския хъб за верификация на лекарствата
Среща на БОВЛ и ИАЛ с пациентски организации във връзка с Директива 2011/62/ЕС срещу фалшифицираните лекарства
Участие на Българската организация за верификация на лекарствата в продължаващото обучение на магистър-фармацевтите
Участие на БОВЛ в конференция “Safer Europe Without Falsified Medicines” в гр. Талин, Естония
Официално откриване на Българската система за верификация на лекарствата
Българската организация за верификация на лекарствата взе участие в Единадесетата национална конференция по болнична фармация
Участие на Българската организация за верификация на лекарствата в Курса по лекарствени регулации, организиран от Българската асоциация за лекарствена информация
Репортаж на BTV: Срещу фалшивите лекарства
Представяне на Българската организация за верификация на лекарствата на редовно заседание на Комисията по здравеопазването към Народното събрание на Република България
Българската организация за верификация на лекарствата подписа договор със Solidsoft Reply за внедряване и поддържане на Националната система за верификация на лекарствата в България
Информационно съобщение във връзка с Първата годишнина на Сдружение „Българска организация за верификация на лекарствата“
Съвместна конференция на GS1 България и Българската организация за верификация на лекарствата (БОВЛ)
Регистрирана е Българска организация за верификация на лекарствата, Фармацевтичният сектор се обединява срещу фалшифицирането на лекарства