ВЕРИФИКАЦИЯ НА
ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ
В БЪЛГАРИЯ
Фармацевтичният сектор в България се обедини срещу фалшифицирането на лекарства и създаде Българската организация за верификация на лекарствата (БОВЛ).
ВЕРИФИКАЦИЯ НА
ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ
В БЪЛГАРИЯ
Нашата мисия е да осигурим снабдяването на пациентите с автентични лекарствени продукти.
ВЕРИФИКАЦИЯ НА
ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ
В БЪЛГАРИЯ
Нашата дейност е в пълно съответствие с изискванията на Европейската Директива срещу фалшифицираните лекарства.