Контакти
Българска организация за верификация на лекарствата


бул. Драган Цанков №36
Интерпред СТЦ, ет.1, офис B 118
София 1040, България
e-mail: office@bgmvo.org


e-mail: info@bgmvo.org
(за сигнали при верификация на лекарствата)