Новини и събития
Участие на БОВЛ в Десетия национален Фарма форум, организиран от списание «Мениджър»
Изминаха четири години от успешния старт на Системата за верификация на лекарствата в Европейския съюз
Покана за Общото събрание на БОВЛ на 08 декември 2022 г.
БОВЛ представи прогреса в прилагането на Директивата за борба с фалшифицираните лекарства пред редовната работна среща на Националните компетентни органи в ЕС
ВАЖНО: Спиране поддръжката на API 2.1 в Българската система за верификация на лекарствата (BgMVS)
БОВЛ взе участие в 16-тата Национална конференция по болнична фармация
Българската организация за верификация на лекарствата взе участие в 15-тия ежегоден форум Български фармацевтични дни, 24-26 юни, Пловдив 2022
Участие на БОВЛ във форума “Дигитално здраве“
Покана за Общо събрание на 14 юни 2022 г.
Изминаха три години от успешния старт на Системата за верификация на лекарствата в ЕС
Участие на Българската организация за верификация на лекарствата в осмата годишна конференция „Иновации и добри практики в здравния сектор“
Покана за Общо събрание на БОВЛ на 1 Декември 2021 г.
Участие на БОВЛ в Петнадесетата национална конференция по болнична фармация
БОВЛ получи Диплом за ценен принос към дейността на GS1 България
БОВЛ взе участие в 14-то издание на Българските фармацевтични дни, Боровец 2021
Поздравителен адрес до Български фармацевтичен съюз
Покана за Общо събрание на БОВЛ на 27.05.2021
Участие на БОВЛ в 7-та годишната конференция «Иновации и добри практики в здравния сектор», част 2
Работна среща на БОВЛ с ИТ доставчиците на фармацевтичен софтуер
Изминаха две години от успешния старт на системата за верификация на лекарствата
Участие на БОВЛ в конференцията „Е-решения за по-добро здраве“
Участие на Българската организация за верификация на лекарствата в първата част на седмата годишна конференция „Иновации и добри практики в здравния сектор“
Спиране на поддръжката на стари крайни точки за достъп (endpoints) до BgMVS
Покана за Общо събрание на БОВЛ на 17.11.2020 г
Българската организация за верификация на лекарствата взе участие в Четиринадесетата национална конференция по болнична фармация
Промените в ЗЛПХМ, свързани с верификацията на лекарствените продукти, са в сила от 1 август 2020 г.
Системата за верификация на лекарствата е част от качествената фармацевтична грижа
24 юни – празник на българския фармацевт
Покана за Общо събрание на БОВЛ на 27.05.2020 г.
БОВЛ дарява на фармацевтите на първа линия защитни маски на стойност 26 500 лева
БОВЛ прави дарение на стойност 106 500 лева на Министерството на здравеопазването
Участие на БОВЛ в годишната конференция «Иновации и добри практики в здравния сектор»
Тринадесета конференция по болнична фармация
Покана за Общо събрание на 28.10.2019 г
Среща на БОВЛ с ИТ доставчиците на фармацевтичен софтуер в България
Покана за Общо събрание на 17.09.2019 г
Съображения на заинтересованите страни от ЕОВЛ (EMVO) относно прилагане и инспекции съгласно Директива 2011/62/ЕС и Делегиран регламент (ЕС) 2016/161
Практическо обучение за специалисти, организирано от GS1 България и Софтгруп АД
Покана за Общо събрание на БОВЛ на 22.04.2019 г.
Откриване на контактен център на БОВЛ
Инструкции за управление на сигнали при верификация и отписване на лекарствата след 09 февруари 2019 г.
Пресконференция "Официален старт на системата за верификация на лекарствата в България"
“Националната система за верификация на лекарствата - гаранция за вашата сигурност”, конференция организирана от в. “Капитал”
БОВЛ проведе обучителен семинар за верификацията на лекарствата за журналисти
Стартиране на масовото свързване на крайните потребители с Българската система за верификация на лекарствата
Покана за Общо събрание на БОВЛ на 22.11.2018 г.
Участие на БОВЛ във форум Български фармацевтични дни 2018
Започнаха първите тестове на Българската система за верификация на лекарствата в пилотни аптеки, болници и търговци на едро
Solidsoft Reply представи приложението VeriLite в България
Техническа работна среща на Solidsoft Reply и БОВЛ с ИТ компании, доставчици на фармацевтичен софтуер в България
Българската система за верификация на лекарствата вече функционира
Среща на участниците в първата пилотна фаза на Българската система за верификация на лекарствата
Среща на БОВЛ и Солидсофт с български ИТ компании, доставчици на фармацевтичен софтуер
Среща на БОВЛ, Софтгруп и българските производители за свързване с Европейския хъб за верификация на лекарствата
Среща на БОВЛ и ИАЛ с пациентски организации във връзка с Директива 2011/62/ЕС срещу фалшифицираните лекарства
Участие на Българската организация за верификация на лекарствата в продължаващото обучение на магистър-фармацевтите
Участие на БОВЛ в конференция “Safer Europe Without Falsified Medicines” в гр. Талин, Естония
Официално откриване на Българската система за верификация на лекарствата
Българската организация за верификация на лекарствата взе участие в Единадесетата национална конференция по болнична фармация
Участие на Българската организация за верификация на лекарствата в Курса по лекарствени регулации, организиран от Българската асоциация за лекарствена информация
Репортаж на BTV: Срещу фалшивите лекарства
Представяне на Българската организация за верификация на лекарствата на редовно заседание на Комисията по здравеопазването към Народното събрание на Република България
Българската организация за верификация на лекарствата подписа договор със Solidsoft Reply за внедряване и поддържане на Националната система за верификация на лекарствата в България
Информационно съобщение във връзка с Първата годишнина на Сдружение „Българска организация за верификация на лекарствата“
Съвместна конференция на GS1 България и Българската организация за верификация на лекарствата (БОВЛ)
Регистрирана е Българска организация за верификация на лекарствата, Фармацевтичният сектор се обединява срещу фалшифицирането на лекарства