Новини и събития

На продължаващото обучение на магистър-фармацевтите, организирано от Български Фармацевтичен Съюз, което се проведе на 18 ноември 2017 г. във Фармацевтичен Факултет на Медицински Университет в гр. София, г-жа Илиана Паунова, Изпълнителен директор на БОВЛ представи същността и етапите на въвеждане на системата за верификация на лекарствените продукти в България.

 

Подробно бяха обсъдени прилагането на Директива 2011/62/ЕС срещу фалшифицираните лекарства, плана за въвеждане на Директивата в България, показателите за безопасност, включващи уникален идентификационен код и средство срещу подправяне, както и ролята и задълженията, които ще имат аптеките след 09 февруари 2019 г.

 

Целта на продължаващите обучения е поддържане на професионалната компетентност и осъвременяване на знанията и уменията на магистър‑фармацевтите.

Сподели: