Новини и събития

На 22 януари 2018 г. в гр. София се проведе среща на Българската организация за верификация на лекарствата, Софтгруп и българските производители на лекарствени продукти, на която бяха обсъдени изискванията за свързването на производителите на лекарствени продукти с Европейския хъб за верификация на лекарствата.

Съгласно Директива 2011/62/ЕС срещу фалшифицираните лекарства всички производители на лекарствени продукти в ЕС са задължени да се свържат с Европейския хъб за верификация на лекарствата. Процесът включва два етапа – административен етап на проверка на легитимността, както и сключване на споразумение с Европейската организация за верификация на лекарствата (EMVO) и технически етап на свързване с хъба. Към настоящия момент 4 български компании, производители на лекарствени продукти, са приключили успешно административното свързване, а в Европа общо 396 компании са стартирали процеса. В Европа общият очакван брой на компаниите, които трябва да се свържат с хъба възлиза на 2500.

На срещата г-жа Илиана Паунова, Изпълнителен директор на БОВЛ, обърна внимание на изискванията към данните (master data) на лекарствените продукти, спецификите, свързани с предназначението на лекарствата за съответните пазари, както и на това кой има правото и отговорността за въвеждането на данните в Европейския хъб. Тя разясни принципите на функциониране на цялата европейска система и мястото и ролята на БОВЛ.  

Г-н Венелин Димитров, Изпълнителен директор на Софтгруп, представи хардуерните и софтуерните решения на компанията за осигуряване на надеждна сериализация и оптимизиране на производствените процеси във фармацевтичните компании. Софтгруп е иновативна българска софтуерна фирма, специализирана в разработването на продукти  в областта на предпазване от фалшифицирането на лекарства.

На срещата участваха представители на повече от 10 български компании, производители на лекарствени продукти, както и експерти от GS1 България. 

Сподели: