Новини и събития

На 30 януари 2018 г. в гр. София се проведе среща на Българската организация за верификация на лекарствата, представители на Solidsoft Reply и български ИТ компании, доставчици на фармацевтичен софтуер за аптеки и търговци на едро с лекарствени продукти.

Бяха представени процесът по свързване с националната система за верификация на лекарствата, получаването на достъп до Integrated Quality Environment, изискванията за сертифициране на ИТ компаниите, доставчици на фармацевтичен софтуер и критериите за включване в пилотната фаза, която ще стартира в началото на тази година. 

На срещата участваха представители на 14 ИТ компании, доставчици на фармацевтичен софтуер и експерти на GS1 България.  

Сподели: