Новини и събития

Българската организация за верификация на лекарствата планира провеждането на две пилотни фази на внедряване на националната система за верификация на лекарствата в България. Във връзка с това, на 20 февруари 2018 г. в гр. София, се проведе среща на участниците в първата пилотна фаза. На срещата участваха представители от всички нива на веригата на лекарствоснабдяване в България – производители, търговци на едро, аптеки, както и ИТ доставчици на фармацевтичен софтуер, които имат готовност да стартират процесите по свързването със системата.

Г-н Нийл Поразински, Мениджър на проекта от Solidsoft Reply, представи в детайли процесите, свързани с присъединяването към системата, регистрацията в националния портал и тестовете на системата.

Г-жа Илиана Паунова, Изпълнителен директор на БОВЛ, представи критериите за приемане на пилотните участници, процесът на присъединяване на крайните потребители (търговци на едро с лекарствени продукти и аптеки) към Българската система за верификация на лекарствата и тестовете, които ще бъдат осъществени през първата пилотна фаза, която предстои да стартира през пролетта тази година.

Подробно с всички участници в срещата беше обсъден пилотният план, продуктите, които се планира да бъдат сериализирани и налични на българския пазар за пилотната фаза, готовността на ИТ доставчиците на фармацевтичен софтуер, търговците на едро с лекарствени продукти и аптеките за стартиране на процесите по свързване към националната система, както и отговорностите, които ще имат различните страни в пилотния проект.

Сподели: