Новини и събития

На 24 април 2018 г. се проведе третата техническа работна среща на Българската организация за верификация на лекарствата и Solidsoft Reply - фирмата, избрана да внедри и поддържа Европейския хъб и Националната система за верификация на лекарствата в България, с български ИТ компании, доставчици на фармацевтичен софтуер за аптеки и търговци на едро с лекарствени продукти. 

Фокусът на срещата бяха изискванията по Директива 2011/62/ЕС и Делегиран Регламент (ЕС) 2016/161, които влизат в сила от 9 февруари 2019 г. Подробно бяха обсъдени задълженията, произтичащи от Директивата, които ще имат аптеките и търговците на едро с лекарствени продукти и ролята на ИТ компаниите при техническата подкрепа на техните клиенти. 

На интерактивния семинар, организиран от Solidsoft Reply, ИТ фирмите имаха възможност  подробно и нагледно да се запознаят с изискванията, спецификациите и процесите, необходими за техническото свързване на аптеките и търговците на едро с лекарствени продукти с Българската система за верификация на лекарствата.

Сподели: