Новини и събития

На 25 април 2018 г. представители на Solidsoft Reply, фирмата, избрана да внедри и поддържа Европейския хъб и Националната система за верификация на лекарствата в България, нагледно демонстрираха пред български потребители приложението VeriLite.

VeriLite представлява опростено браузър приложение, което може да се използва от аптеки и търговци на едро с лекарствени продукти за проверка на автентичността и дезактивиране на уникалния идентификационен код на лекарствените продукти в изпълнение на задълженията им по Директива 2011/62/ЕС и Делегиран Регламент (ЕС) 2016/161, които влизат в сила от 9 февруари 2019 г. Приложението осигурява лесно решение, което позволява спазване на законовите изисквания на Директивата срещу фалшифицираните лекарства. VeriLite не изисква инсталация, тъй като се доставя от Microsoft Azure Cloud до локалния браузър на потребителя.

Повече информация за приложението VeriLite можете да намерите на следната интернет страница: www.verilite.eu

Сподели: