Новини и събития

Българската система за верификация на лекарствата функционира от 18 април 2018 г. и през месец май 2018 г. започнаха първите успешни тестове в производствена среда. Тестовете имат за цел да проследят процесите, свързани с успешното качване на данните на сериализирани опаковки на лекарствени продукти от производителите в европейския център (EU Hub), изпращането на данните до националната система за верификация на лекарствата и разработването на фармацевтичен софтуер от ИТ доставчиците, който ще позволи на аптеките и търговците на едро да верифицират и да отписват уникалните кодове от системата.

Задълженията на участниците в законната верига на лекарствоснабдяване са уредени нормативно в Делегиран Регламент (EС) 2016/161, който влиза в сила от 09 февруари 2019 г. в 32 страни-членки на Европейската Икономическа Зона.

Първите пилотни клиенти са болничните аптеки на Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда Болница, УМБАЛ Александровска,  Първа МБАЛ – София, които ползват фармацевтичния софтуер на ИТ фирмата Гама Консулт, открити аптеки, които работят със софтуера на Алкор Софт, аптеки Субра със софтуера на Ей Ес Ес и  търговецът на едро Фьоникс Фарма със софтуера и подкепата на немската ИТ фирма Мовилитас. Тестовете се проведоха със сериализирани лекарствени продукти на фармацевтичните компании Вьорваг и Рош.

В близките седмици предстоят още тестове в аптеки, болници и търговци на едро, използващи фармацевтичен софтуер на други ИТ доставчици, както и с лекарствени продукти на различни производители. 

Сподели: