Новини и събития

Българската организация за верификация на лекарствата взе участие в 12‑тото издание на форум Български фармацевтични дни 2018 г., който се проведе в Международен панаир - гр. Пловдив. Събитието се свързва с честването на Еньовден – професионалният празник на фармацевтите в България и тази година беше под надслов “Фалшивите лекарства – ролята и мястото на фармацевта“.

Г‑жа Илиана Паунова, Изпълнителен директор на БОВЛ, представи темата “Внедряване на общоевропейската система за верификация на лекарствените продукти в България“, като фокусът беше преди всичко върху задълженията на участниците в законната верига на лекарствоснабдяване съгласно Директива 2011/62/ЕС и влизащия в сила от 09 февруари 2019 г. Делегиран регламент (ЕС) 2016/161.

Г‑н Чарлз Янг, представител на Solidsoft Reply – фирмата, избрана да внедри и поддържа Европейския хъб и Националната система за верификация на лекарствата в България, направи общо представяне на техническите специфики при внедряване на общоевропейската система за верификация на лекарствата. На щанда на Solidsoft Reply г‑н Марк Ушър представи VeriLite, уеб-базирано приложение за верификация на лекарствата, а представителите на Булнекс и Комитекс демонстрираха различни модели 2D баркод скенери.

На проведения интерактивен уъркшоп “Верификация в действие“ представители на ИТ компаниите Алкор Софт и Гама Консулт, показаха на практика как работят техните готови софтуерни решения, които ще позволят на аптеките и търговците на едро да изпълняват задълженията си, свързани с проверка и отписване на уникалните кодове на лекарствените продукти по лекарско предписание от системата.

Форумът беше отразен от „Здравен навигатор“ и Credoweb, като медийни партньори на БФС.

На форума присъстваха над 1 000 участници - представители на фармацевтичното съсловие, държавните институции, академичната общност, производители, дистрибутори и специалисти в областта на здравеопазването.

 

Сподели: