Новини и събития
На 14 септември 2017 г. на редовно заседание на Комисията по здравеопазването към Народното събрание на Република България г-жа Илиана Паунова, Изпълнителен директор на Българската организация за верификация на лекарствата, представи темата „Напредъкът на България в прилагането на Директива 2011/62/ЕС по отношение предотвратяването на навлизането на фалшифицирани лекарствени продукти в законната верига на доставка“. Представянето беше осъществено с оглед на предстоящото включване в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина на текстове, свързани с прилагането на Директивата в България.

На заседанието, под председателството на д-р Даниела Дариткова, присъстваха членове на Комисията по здравеопазване, маг.фарм. Лидия Нейчева, Заместник-министър на здравеопазването, доц. Асена Стоименова, Изпълнителен директор на ИАЛ, г-жа Оля Василева, Председател на БОВЛ, членове на управителния съвет на БОВЛ, фармацевти, журналисти и др.

След направената от г-жа Илиана Паунова презентация, бяха зададени много въпроси от депутатите и гостите, във връзка с изискванията на Директивата, проекта по изграждане на системата за верификация на лекарствата в България и необходимите законови промени.
Сподели: