Новини и събития

В периода 18 – 20 октомври 2019 г. се проведе Тринадесетата конференция по болнична фармация, организирана от Професионалната организация на болничните фармацевти в България.

 

Тема на Конференцията беше Участието в национални и международни проекти – начин за издигане нивото на болничната фармация в България”.

 

Верификацията на лекарствата, като актуална тема, беше представена в две презентации и дискусия.

 

Г-жа Нина Николова, Мениджър връзки с клиентите на БОВЛ и г-н Николай Енчев, Мениджър ИТ операции на БОВЛ направиха резюме на работата на Българската системата за верификация на лекарствата след 9 февруари 2019 г. като представиха актуалните резултати от последния мониторингов доклад на EMVO и наблегнаха на управлението на сигналите.

 

Г-н Роб Мос, Директор професионално развитие EAHP направи обобщение на процеса по внедряването на Директива 2011/62/ЕС и верификацията в Европа с презентация „Внедряване на Директивата срещу фалшифицираните лекарства и верификацията в Европа: Добрият, лошият и злият“.

 

Участие взеха болнични фармацевти от цялата страна, представители на ИАЛ, БФС, ИТ доставчици на софтуер за болнични аптеки.

Сподели: