Новини и събития

На 12 ноември 2019 г. в София се проведе шестата годишна конференция «Иновации и добри практики в здравния сектор», организирана от вестник «Капитал».

Дискутирани бяха темите за промени в здравния модел и модели от други държави, дигитално здравеопазване, иновации в терапията на социално значимите заболявания и болничното здравеопазване.

В панела «Дигитално здравеопазване» госпожа Илиана Паунова, Изпълнителен директор на БОВЛ представи работата, текущото състояние и напредъка на Българската система за верификация на лекарствата след официалния й старт на 9 февруари 2019 г.

Със системата вече са свързани всички български производители на лекарства, каза г-жа Паунова. Броят на свързаните аптеки и броят на сканираните опаковки нараства, а отчетените транзакции са се увеличили трикратно за последните два месеца. У нас верификацията ще бъде регламентирана нормативно и като задължения, отговорности и санкции за всеки участник във веригата на лекарствоснабдяването чрез предстоящи законови промени, уточни изпълнителният директор на БОВЛ.

В конференцията взеха участие представители на здравните институции, регулаторните органи, болнични заведения, фармацевтични компании, пациентски и съсловни организации.  

Сподели: