Новини и събития

Българската организация за верификация на лекарствата прави дарение на стойност 106 500 лева на Министерството на здравеопазването

На Световния ден на здравето и Деня на здравния работник в България Сдружение „Българска организация за верификация на лекарствата (БОВЛ)“ предостави Дарение за Министерството на здравеопазването на стойност 106 500 лева. Това решение беше взето на извънредно заседание на Управителния съвет на Сдружението. „В условията на епидемична ситуация с разпространението на инфекцията COVID-19 у нас всички работещи във фармацевтичния сектор изразяваме безрезервната си подкрепа към героичните усилия на медици и фармацевти в борбата със заразата“, се казва в решението за дарението към всички медицински специалисти, магистър-фармацевти и помощникфармацевти на първа линия.

Актът на дарителство се осъществява с подкрепата на всички членове на Сдружението, именно: Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България, Българската генерична фармацевтична асоциация, Българската асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства, Българската асоциация на търговците на едро с лекарства и Българския фармацевтичен съюз.

Дарението към Министерството на здравеопазването е в натура и е предназначено за ключови звена от системата на здравеопазване, изброени по-долу. Във връзка с изострената необходимост от висококачествено оборудване на отделенията за интензивни грижи, БОВЛ дари един респиратор от висок клас „General Electric Carescape R860“ за интензивно лечение на критично болни с COVID-19. Апаратът дава възможност за работа с възрастни пациенти, деца и новородени и разполага с 14 комплексни режима на обдишване. Мониторирането на пациента може да се извършва чрез проследяване на алармите и трендовете през денонощието, преглед на текущите параметри и настройки, и планиране на метаболитните процеси в процеса на лечение чрез специализирани алгоритми. С цел безопасно използване, дизайнът на апарата не позволява контаминация, като външният му модул може да бъде стерилизиран.

Дарението към Столичната регионална здравна инспекция към МЗ е свързано с нарастващата важност на ранната диагностика на COVID-19 и представлява автоматизирана система и PCR китове за изолиране и откриване на вируса. Системата Nextractor NX-48S позволява автоматизиране на най-дългия процес от молекулярния анализ на COVID-19. Тя работи напълно самостоятелно и извършва всички стъпки от изолирането на РНК от клиничните проби. Системата позволява изолиране на до 48 проби едновременно за 15-20 мин. Дарението включва и PCR китове за изолиране и детекция на SARS-CoV-2 (COVID-19), базирани на методика, препоръчвана за работа от Световната здравна организация. Дарението към Центъра за спешна медицинска помощ – София е насочено към предпазване на екипите на първа линия, които се борят за спасяване на всички спешни случаи в столицата, и представлява маски за многократна употреба стандарт FFP3 в количество 5,300 броя.

БОВЛ изразява благодарност към всички доставчици на изброените дарения, които предоставиха преференциални и съдарителски цени, както и кратки срокове на доставка за тези дефицитни продукти.

В сегашния труден период, по думите на председателя на Европейската комисия г-жа Урсула фон Дер Лайен, в световен мащаб се наблюдава ръст на киберпрестъпността и разпространяването на фалшиви лекарства. Само за последната седмица по данни на Европейската комисия по света са иззети над 4,4 милиона опаковки нерегламентирани лекарствени продукти. Гаранция срещу този сериозен риск дава общоевропейската система за верификация на лекарствата, в която от февруари 2019 г. са включени всички държавичленки на ЕС България е една от първите европейски страни, в които заработи националната система за верификация на лекарствата. Тя работи и разгръща функциите си успешно и към момента.

БОВЛ продължава активното си сътрудничество с Министерството на здравеопазването, Изпълнителната агенция по лекарствата, фармацевтите и останалите участници в системата на лекарствоснабдяването за осигуряване достъп на българските пациенти до лекарствени продукти с гарантиран произход.

Сподели: