Новини и събития

28 август 2020

Във връзка с разпространяване на невярна информация със заглавие: „Верификацията се отлага с 21 месеца“ бихме искали да уведомим аптеките и търговците на едро с лекарствени продукти, че Делегиран регламент (ЕС) 161/2016 влезе в сила на 09 февруари 2019 г. Промените в ЗЛПХМ, свързани с верификацията на лекарствените продукти, бяха публикувани в Държавен вестник (ДВ) брой 67 от 28 юли 2020 г. Съгласно българското законодателство 3 дни след публикуването, т.е. от 1 август 2020 г. всички текстове в ЗЛПХМ, свързани с верификацията на лекарствените продукти, са в сила.

Текстът на ЗЛПХМ с измененията и допълненията, публикувани в бр. 67 на ДВ е качен на сайта на Изпълнителната агенция по лекарствата ТУК. 

Сподели: