Новини и събития

На 27 ноември 2020 г. в дигитален формат се проведе първа част на седмата годишна конференция «Иновации и добри практики в здравния сектор», организирана от вестник «Капитал».

Основни акценти в програмата бяха темите за предизвикателствата към здравеопазването в условия на COVID 19 и прехода към електронно здравеопазване.

В рамките на панела «Електронното здравеопазване, кога ако не сега» госпожа Илиана Паунова, Изпълнителен директор на БОВЛ имаше основна лекция, на която представи концепцията за работа на системата за верификация, практически опит от прилагането ѝ, както и законодателната рамка в Европа и България.

Участниците бяха запознати с основните задължения, отговорностите и санкциите, произтичащи от закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, свързани с Директивата срещу фалшифицираните лекарства. Госпожа Паунова представи свързаността на аптеките в Европа и у нас към края на месец октомври 2020 г. и описа практическия опит при решаване на специфични казуси с прилагане на системата за верификация.

В трите основни панела на дигиталната конференция взеха участие представители на академичните медицински среди, съсловни организации, здравните институции, болнични заведения и компании, разработващи системи в обастта на електронното здравеопазване.

Тук можете да видите запис на лекцията на госпожа Паунова.

Сподели: