Новини и събития

На 12 февруари 2021 г. се проведе дистанционна работна среща на Българската организация за верификация на лекарствата с ИТ доставчиците на фармацевтичен софтуер в България.

На срещата бяха обсъдени последните законови промени относно верификацията на лекарствените продукти в България, предстоящите промени в системата за верификация на лекарствата, касаещи клиентските системи и портала за разработчици в системата. Бяха представени резултати от работата на системата за верификация и статистика относно прилагането на верификацията на лекарствата в България. Във фокуса на срещата бяха също сигналите, които се получават в системата, причините за тяхното генериране, както и тяхното управление.

В срещата взеха участие над 40 представители на ИТ доставчиците на фармацевтичен софтуер, както и представители на Изпълнителната агенция по лекарствата и на GS1 България.

Сподели: