Новини и събития

Втората част на конференцията «Иновации и добри практики в здравния сектор», организирана от вестник «Капитал» се състоя в дигитален формат на 23 март 2021 г.

Основни теми в програмата бяха състоянието на здравния сектор след ерата COVID-19, ситуацията с лечението на останалите социално значими заболявания и безопасността на пациентите. Представени бяха и наградените в годишния конкурс за иновации в българската медицина.

В панела, посветен на безопасността на пациентите, госпожа Илиана Паунова, Изпълнителен директор на БОВЛ представи регулаторните промени, свързани с верификацията на лекарствата, ситуацията с прилагането на системата за верификация в България в сравнение с останалите европейски държави и запозна аудиторията с напредъка на процеса по верификация на ваксините срещу COVID-19.

Представени бяха инструкциите на ИАЛ за управление на сигнали при верификация и отписване на лекарствата в Българската система за верификация, както към ПРУ, така и към търговците на едро и дребно с лекарствени продукти.

В конференцията взеха участие представители на болнични заведения, академичните медицински среди, пациентски организации, здравните институции и фармацевтичния сектор.

Можете да видите презентацията ТУК.

Сподели: