Новини и събития
На 21 октомври 2017 г. в гр. Трявна Българската организация за верификация на лекарствата взе участие в Единадесетата конференция по болнична фармация. Г жа Илиана Паунова, Изпълнителен директор на БОВЛ, представи презентация на тема „Прилагането на Директива 2011/62/ЕС срещу фалшифицираните лекарства и на системата за верификация в България“.

Г-жа Корина Фишер, Директор Бизнес развитие, OPTEL Healthcare, Канада представи презентация на тема „Превръщане на задължението във възможност“ и препоръча много практичен подход към сериализацията и верификацията в болниците.

На срещата бяха обсъдени задълженията на болничните аптеки по Директивата и Делегирания регламент, предимствата на националната система за верификация на лекарствата и плана за приложение на Директивата в България.
Сподели: