Новини и събития

Конференцията «30 години приложение на стандартите GS1 в полза на бизнеса в България» се състоя в дигитален формат на 30 септември 2021 г. Събитието отбеляза 30-годишния юбилей на GS1 България, а основните теми в програмата бяха важността и бъдещето на дигиталната трансформация, както и стандартите GS1 в практиката.

Госпожа Илиана Паунова, Изпълнителен директор на БОВЛ, представи ролята на Националната система за верификация на лекарства в България (BgMVS) при прилагането на Европейската Директива за борба с фалшифицираните лекарства. Участниците бяха запознати с концепцията и ползите от стандартизираната система за верификация, както и със законодателната рамка за прилагането на Директивата в България.

Презентацията беше проследена с интерес от аудиторията и на въпроса: «Кодовете, на какъв процент от опаковките по лекарско предписание, се дезактивират», госпожа Паунова отговори, че към настоящия момент това са между 35 и 40%.

В поздравителен адрес по случай 30-годишния им юбилей, госпожа Паунова подчерта изключително важната роля на GS1 България като професионални консултанти и гаранти, че успешно се прилагат международните GS1 стандарти в България и благодари за отличното сътрудничество.

В заключителната част на конференцията се състоя награждаване, на което БОВЛ получи Диплом за ценен принос към дейността на Сдружението при внедряването и популяризирането на стандартите GS1 в здравеопазването в страната.

В конференция взеха участие представители на българския бизнес, както и чуждестранни лектори от глобалния екип на GS1.

Сподели: