Новини и събития

Осмата годишна конференция "Иновации и добри практики в здравния сектор", организирана от вестник "Капитал" се проведе на 9 ноември 2021 г. в хибриден формат.

Основни акценти в програмата бяха развитието на здравния сектор и решаване на системните проблеми в него, иновации в терапията на социално значимите заболявания и бъдещето на общинското здравеопазване. Представени бяха и наградените в годишния конкурс за иновации в българската медицина.

В рамките на панела "Новите здравни реалности" госпожа Илиана Паунова, Изпълнителен директор на БОВЛ имаше лекция на тема "Прилагане на Европейските стандарти при управление на Българската система за верификация на лекарствата (BgMVS)".

Участниците бяха запознати с принципа на работа на BgMVS като интегрална част от единната Европейска система за верификация на лекарствата. Бяха представени и процесите за управление на качеството, които са в пълно съответствие с Европейските стандарти. Госпожа Паунова показа свързаността със системата на аптеките в Европа и у нас към края на месец октомври 2021 г. и представи екипа на БОВЛ, който развива и поддържа системата за верификация в България.

В трите основни панела на конференцията взеха участие представители на здравните институции, академичните медицински среди, фармацевтичния сектор, пациентски и съсловни организации, болнични заведения и правни специалисти в областта на здравеопазването.

Можете да видите презентацията на госпожа Паунова ТУК.

Сподели: